Naše služby

Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.
Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které vedou k seberealizaci a samostatnosti.

Nabídka základních služeb denního stacionáře

Denní stacionář v DC 90 o.p.s. poskytuje podle potřeby uživatelů tyto služby:

A. Základní činnosti

1. Základní sociální poradenství
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci
c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
d) pomoc a podporu při podávání jídla a pití

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny
b) pomoc při použití WC

4. Poskytování stravy
a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) pracovně výchovná činnost
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
c) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, které podporují sociální začleňování osob

7. Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů


B. Fakultativní činnosti
- ranní svozy a odpolední rozvozy
 

(fakultativní činnosti se mohou měnit, aktuální nabídka je vždy uvedena na sekretariátu DC 90 o.p.s.)
 

Naši partneři

   


Olomoucký kraj
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
 
https://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Logo%20VDV%20(5cm).jpg  

 

Konto pomoci

Číslo účtu: 35-1804177359/0800

Česká Spořitelna

Navštivte nás na facebooku

Staňte se našimi fanoušky
a podpořte nás, děkujeme.

Kontaktní informace

DC 90 o.s.
(Dětské centrum 1990)
Nedbalova 36
779 00 Olomouc - Topolany

tel.: 585 411 104

Všechna práva vyhrazena 2011 (c) dc90.cz | design a kód makromedia.cz | individuální webhosting imao

Orange webdesign Dobříš