Fotogalerie

Sázení stromu Olgy Havlové / 20. duben 2018

V pátek 20. dubna, jsme u nás v zahradě, v Sadu dobré vůle, zasadili Strom Olgy Havlové. Připojili jsme se tak k projektu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, který letos připomíná nedožité 85. narozeniny někdejší první dámy.
V DC 90 akci inicioval Jiří Přivřel, ovšem neobešel by se bez pomoci dalších. Osobnost Olgy Havlové připomněl v řeči na uvítanou:

"Milí přátelé, lidé dobré vůle.
Dnes jsme se sešli, abychom zasadili Strom Olgy Havlové. Je to akce možná – pro někoho - jen symbolická, ale ten symbolismus nese hluboký význam. Chceme si připomenout odkaz, či alespoň dílčí, avšak podstatnou část odkazu Olgy Havlové.
Kdo Olga Havlová vlastně byla? Nám pamětníkům snad netřeba tuto ženu připomínat, avšak jsou tu dnes mezi námi i tací, kteří ji nezažili, a tudíž ji nemohou mít v živé paměti. Proto alespoň krátké připomenutí. Olga Havlová byla žena, která nepodléhala historickým okolnostem; přijímala je statečně, byť ne vždy hrály v její prospěch či dle jejích přání. Svojí dobrou vůlí dokázala přeměnit zlé v alespoň snesitelné a učinit to snesitelným i pro ostatní, kteří již neviděli východisko. Olga Havlová byla manželkou prvního porevolučního prezidenta České republiky, Václava Havla. Stejně jako celý svůj předchozí život stavěla před sebe samu i v roli první dámy na první místo jiné. Zejména ty, kteří ve svém životě potřebovali jakoukoliv formu pomoci a jíž se jim nedostávalo. Byla to žena skromná a pokorná. Raději v pozadí, nežli v záři reflektorů. Měla-li být na očích, tak spíše svými skutky, než jen ze své pozice samotné. Nedokázala sedět se založenýma rukama; nedokázala nebýt ženou činnou a aktivní, natožpak zůstat lhostejnou. 
V roce 1990 založila Nadaci Olgy Havlové – Výbor dobré vůle. Nadace si vetkla za cíl pomáhat lidem s postižením či jiným závažným onemocněním. V roce 1993 navštívila tehdy jen krátce fungující Dětské centrum v Topolanech a zasadila zde – symbolicky – lípu. Stalo se tak 20. dubna, dnes na den přesně před 25 roky.
Václav Havel coby první porevoluční prezident usiloval o to vzkřísit v naší společnosti hodnoty, na které se v marasmu lži a nenávisti zapomnělo. Totiž pravdu a lásku. Dnes jsou to hodnoty mnohdy opět zapomínané, neřkuli některými vysmívané. Pan fotograf Jindřich Štreit mi nedávno připomněl okřídlené rčení „Za vším hledej ženu“. Tak nějak si myslím, že ono havlovské „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“, při vší úctě k Václavu Havlovi, nemuselo být jen z jeho hlavy. A pokud snad, tak srdce této myšlenky bylo (nebo bilo?) v jiném, ženském těle.
Teď jen ovšem, aby ta víc než jen vznešená slova byla v myslích a srdcích nás všech."

Dále na Olgu Havlovou zavzpomínala paní doktorka Milena Černá, jedna ze zakladatelek Výboru dobré vůle a pan fotograf Jindřich Štreit, který byl jedním z návštěvníků.

Bylo to moc krásné setkání. 

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

Naši partneři

   


Olomoucký kraj
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
 
https://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Logo%20VDV%20(5cm).jpg  

 

Konto pomoci

Číslo účtu: 35-1804177359/0800

Česká Spořitelna

Navštivte nás na facebooku

Staňte se našimi fanoušky
a podpořte nás, děkujeme.

Kontaktní informace

DC 90 o.s.
(Dětské centrum 1990)
Nedbalova 36
779 00 Olomouc - Topolany

tel.: 585 411 104

Všechna práva vyhrazena 2011 (c) dc90.cz | design a kód makromedia.cz | individuální webhosting imao

Orange webdesign Dobříš