Dokumenty

GDPR

Ochrana osobních údajů

 

DC 90 o.p.s., Nedbalova 36/27, 779 00 Olomouc – Topolany, IČ 00560618, je poskytovatel sociální služby Denní stacionář DC 90 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách.

DC 90 o.p.s.  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a další související legislativou, a to pro účely činností  DC 90 o.p.s.

DC 90 o.p.s. je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1.      Poskytování sociálních služeb

2.      Poskytování zdravotních služeb

3.      Zajištění smluvních vztahů.

 

Kontaktní adresa správce:

DC 90 o.p.s., Nedbalova 36/27, 779 00 Olomouc - Topolany, IČ 00560618
telefon: +420 585411104, e-mail: detskecentrum.topolany@seznam.cz,  ID datové schránky:
kg7e9y3

Kontaktní adresa pověřené osoby pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jaroslav Martínek – ředitel, DC 90 o.p.s., Nedbalova 36/27, 779 00 Olomouc - Topolany, IČ 00560618
telefon: +420 585411104, e-mail: detskecentrum.topolany@seznam.cz,  ID datové schránky: kg7e9y3

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb nebo na základě plnění zákonných povinnosti. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Naši partneři

   


Olomoucký kraj
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
 
https://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Logo%20VDV%20(5cm).jpg  

 

Konto pomoci

Číslo účtu: 35-1804177359/0800

Česká Spořitelna

Navštivte nás na facebooku

Staňte se našimi fanoušky
a podpořte nás, děkujeme.

Kontaktní informace

DC 90 o.s.
(Dětské centrum 1990)
Nedbalova 36
779 00 Olomouc - Topolany

tel.: 585 411 104

Všechna práva vyhrazena 2011 (c) dc90.cz | design a kód makromedia.cz | individuální webhosting imao

Orange webdesign Dobříš